Будилникъ
Литературно Общество "Духовно Ботево семейство"

Въ Началото

В последните няколко десетилетия у нас се изостря тенденцията на езиковия и интелектуален дефицит сред учениците и обществото ни; утвърждава се лош модел на култура, който изтласква встрани изкуството, литературата и хуманността. Налице е тревожен упадък на хуманитарната образованост. Необходима е основно промяна в различни посоки на образованието и възпитанието, особено чрез вдъхновяващ пример. Трябва да се дадат нови, по-добри възможности за актуална и резултатна дейност за оформяне на интереси, творческа дейност, гражданско поведение и висока нравственост и особено за индивидуална грижа за даровитите ученици, които искат да общуват с литературата и други изкуства. Чрез истински празници, влезли във всеки дом, при които чрез рецитации, творческо писане и рисуване се обогатява душевността и се стимулират творческите процеси във всички области на живота. Такива паметни всенародни тържества чрез създадените творчески школи и дейности се превръщат в духовен дом за хуманитарна дейност, в една малка обсерватория на Духа – особено полезна за неформалното образование.

Настоящото предложение е резултат от многогодишен опит, а осъществяването му – възможност да се предаде щафетата в полето на Духовността, да се създадат последователи, които искат и могат да продължат традицията в развитието на художествените дейности.

Името на сайта ни (или фейсбук страницата ни) най-точно назовава нашата идея. Вторият самостоятелен вестник на Хр. Ботев „Будилник” възвестява настъпването на новия свободен живот, олицетворен с биещата камбана и изгряващото слънце. Хр. Ботев търси пътя на своята родина. Чрез сатирата в публицистиката си, камшика на историята и живите думи на свободата в своята поезия, воеводата поет се превръща във вечното небе и незалязващо слънце на българската земя вече 140 години… и до веки веков!